Buscar

Linux: Número de conexiones por IP

Podemos listar el número de conexiones por IP de la siguiente forma:

[root@LINUX1 ~]# netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -nr |less
    290
    141 127.0.0.1
      12 84.44.221.141
      4 82.39.206.30
      3 8.8.8.8
      2 72.151.49.186
      2 173.81.70.138
      1 servers)
      1 Address
      1 87.113.201.34
      1 86.12.99.145
      1 62.53.111.106
      1 63.255.80.152
      1 62.124.8.179
      1 61.21.98.2
      1 120.83.25.173
      1 16.83.101.35
      1 134.33.229.31
      1 100.147.1.7


No hay comentarios:

Publicar un comentario